Kdaj lahko gradimo brez gradbenega dovoljenja in kdaj ga potrebujemo?

Nova gradbeno-prostorska zakonodaja, ki se uporablja od 1. junija 2018, prinaša vrsto novosti pri pogojih za graditev objektov.

Kdaj lahko gradimo brez gradbenega dovoljenja in kdaj ga potrebujemo?

Za gradnjo enostavnega objekta, vzdrževanje objektov, začasne objekte in dela v javno korist ne potrebujemo gradbenega dovoljenja (GD). Enostavni objekt je npr. nadstrešnica ob hiši, velika do 20 kvadratnih metrov, visoka do štiri metre, z nosilnim razponom do štiri metre. Za novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti pa je GD obvezno. Če razmišljamo o prizidavi ali nadzidavi, spada to med novogradnje, torej je GD potrebno. Potrebno je tudi za gradnjo nezahtevnega objekta, vendar potrebujemo minimalno dokumentacijo za gradnjo in nam ni treba prijaviti začetka gradnje. Nezahtevni objekt je npr. nadstrešnica do velikosti 50 m2, višine do 6 metrov in nosilnega razpona do 5 metrov.

Veljavnost GP je poenotena za vse vrste objektov: če v petih letih od pravnomočnosti investitor ne prijavi začetka del in začne graditi, GD preneha veljati.

Ministrstvo za okolje in prostor je začelo tudi z evalvacijo dosedanjega izvajanja nove prostorske in gradbene zakonodaje. V ta namen je na spletni strani ministrstva zagnalo spletno anketo, namenjeno različnim ciljnim skupinam izvajalcev in uporabnikom zakonodaje. Anketa bo aktivna do 23. novembra.

 

Vir: deloindom.si