Vgradnja strešnega okna

Pravilna vgradnja stavbnega pohištva vpliva na dolgo življenjsko dobo izdelka in na zadovoljstvo uporabnika. V energijsko učinkoviti gradnji igrajo pomembno vlogo prav detajli, ki vplivajo na zmanjšanje prehoda toplote in zrakotesnot. Pri strešnem oknu je pravilna vgradnja še toliko pomembnejša, saj gre za preboj v strehi in s tem neposredno izpostavljenost zunanjim vplivom.

Strešno okno je vgrajeno na zadnjo ravnino strešne konstrukcije, v primeru zarezne kritine na letve in v primeru ravne kritine na deske. Od višini kritine je odvisna izbira zunanje obrobe, ki navadno nastopa v dveh izvedbah, za ravno kritino debeline do 16 mm in valovite od 16 mm do 120 mm. Pri pripravi odprtine je najbolj smiselno slediti navodilom za vgradnjo, ki nazorno posredujejo podatke o potrebni velikosti odprtine in pripravi strešne konstrukcije. A ker je na tržišču veliko različnih kritin, je nadaljevanje opisa osredotočeno na najbolj klasično, zarezno kritino.

Za vgradnjo strešnega okna je najprej potrebno določiti mesto vgradnje, ki je v primeru letvanega ostrešja odvisno od zadnje letve na kateri leži cel strešnik, zato lahko prihaja do zamika točke vgradnje okna od točke, ki je risana v načrtu. Odprtina mora biti v širino večja za 40-60 mm od širine okna, s čimer se zagotovi prostor za izolacijo med okvirjem in konstrukcijo. Ta del oboda strešnega okna lahko povzroči največ toplotnih mostov v koliko ni dobro izoliran. Dobro izoliran obod pomeni izolacija prostora med okvirje okna in konstrukcijo, od zunanje ravnine vgradnje okna v globino do špirovca. Izolacija se vgrajuje naknadno z notranje strani, pri čemer je pri tem velik poudarek na pozornosti izvajalca, saj mora izolacijo od znotraj  potisniti v ozko špranjo do ravnine vgradnje okna.

V izogib morebitnim težavam in pomanjkljivi izvedbi, se v praksi največ uporablja vgradni set, ki vsebuje tudi izolacijski okvir. Prednost tega okvirja je v tem, da je narejen na mero okna in se ga vgradi že pri sami montaži okna na pripravljen odprtino. S tem je prostor med okvirjem in oknom maksimalno izoliran in preprečena je možnost za nastanek toplotnih mostov. Na vgrajen izolacijski okvir se vgradi strešno okno. Potrebno je paziti, da so linije krila in okvirja vzporedne, sicer lahko prihaja do zmanjšanja zrakotesnosti na pripirah.

Naslednji korak je zagotovitev vodotesne vgradnje, ki varuje okno pred kondenčno vodo, ki se nabira pod kovinsko obrobo ter pred morebitnim vdorom vode, ki priteče ob puščanju strešnikov nad oknom. Sekundarni priklop, ki je sestavni del vgradnega seta, je prav tako kot izolacijski okvir narejen na mero okna. Pritrdi se ga na okenski okvir, nabrana paropropustna folija pa se uleže po letvah. Sekundarni priklop preusmeri kondenčno vodo, ki se nabere pod stransko obrobo stran od okna. Nad oknom je potrebo vgraditi še drenažni žlebiček, katerega funkcija je, da ob morebitnem zamakanju strehe prestreže vodo in jo spelje stran od okna. Drenažni žlebiček, ki je tudi sestavni del vgradnega seta je jeklen in zato ne potrebuje lesene podpore. Sekundarno folijo strehe se nanj pritrdi s priloženimi priponkami.

Vgradni set za strešno okno vsebuje tri bistvene elemente, ki pripomorejo k trajni vgradnji strešnega okna. Zato je skupaj z oknom in obrobo sestavni del paketa, potrebnega za vgradnjo strešnega okna. Nekateri proizvajalci nudijo tudi podaljšano garancijo na vgradnjo okna iz pet na deset let v primeru montaže z vgradnim setom.

Poleg vgradnje okna je potrebno nameniti pozornost tudi obdelavi na notranji strani. Vzporedno z izvedbo izolacije strehe se izolira špalete okoli okna in pazi, da se zapolni vse prazne prostore. Za zaščito izolacije pred vstopom zraka v konstrukcijo in s tem pred navlaževanjem, se lahko okoli okna enostavno in učinkovito reši s parno zaporo, ki je narejena na mero okna. Okvir iz polietilena ima na mestu pritrditve v utor okvirja plastičen gumiran trak, ki se učvrsti v utor. Tovrstna pritrditev ima prednost pred klasično izvedeno parno zaporo z lepljenjem stikov v utorih, saj ni odvisna od vzdržljivosti lepilnega traku. Lepljene stike na vogalih špalet nadomeščajo varjeni spoji. Širina parne zapore za strešno okno je tolikšna, da zadostuje globini izolacije strehe in se z lepilnim trakom prilepi le po obodu na parno oviro strehe.

Zaradi različnega načina vgradnje, ki jo narekuje konstrukcije strehe, RAL montažo, ki velja za vertikalna okna,  na strešnih oknih ne moremo izvesti. Lahko pa se prav tako približamo principu tesnjenja v treh ravninah: z izolacijskim okvirjem poskrbimo za toplotno izolacijo, s sekundarnim priklopom za vodotesno vgradnjo in z notranjo parno zaporo za zatesnitev stikov in zaščito konstrukcije pred navlaževanjem.

Neža Močnik u.d.i.a.