Kakšno folijo moram vgraditi na notranji strani izolacije? Kako se to folijo pritrjuje na strop?

V kolikor ima poševna streha pod kritino zračni kanal in nad toplotno izolacijo ni vgrajenih desk ali drugih paronepropustnih materialov, je ustrezna uporaba parne ovire, npr. Knauf Insulation LDS 5 Silk, ki do določene mere prepušča prehod vodne pare in omogoča »dihanje« strehe. V primeru da bi nad špirovci imeli položene deske ali drug paronepropusten material pa bi morali zaradi preprečitve možnosti pojava kondenzacije v konstrukciji namestiti parno zaporo, npr. Knauf Insulation LDS 100.

Praviloma se parozaporna folija vgrajuje na skrajno notranjo stran toplotne izolacije (torej v primeru poševne strehe med toplotno izolacijo in stropno oblogo) – na Knauf kovinske profile ali lesene letve s spodnje strani prilepite nekaj centimetrov dvostranskega lepilnega traku (npr. na vsakih 50cm), nato pa nanj pritrdite parozaporno folijo. Pomagate si lahko tudi z avtomatskim spenjalnikom.

V kolikor gre za vgrajevanje toplotne izolacije med in pod špirovci in imate na stropu predvidene instalacije je smiselno, da se parozaporno folijo vgradi nad nivojem instalacij, s čimer se izognemo izvedbi prebojev folije. V takem primeru lahko folijo vgradimo neposredno na spodnjo stran špirovcev (in prvega sloja toplotne izolacije med špirovci), vendar le v primeru da znaša debelina dodatnega sloja toplotne izolacije pod špirovci in folijo maksimalno 8cm.

V vsakem primeru mora biti parozaporna folija nameščena zrakotesno, kar pomeni da preklope folije prelepimo z izključno namenskim paronepropustnim lepilnim trakom, (npr. Knauf Insulation Soliplan), ob robovih pa folijo na obodne stene prilepimo z namenskim dvostranskim lepilnim trakom Knauf Insulation LDS Kleberaupe ali z lepilno maso v kartuši LDS.