Kakšne so potrebne debeline izolacije za pridobitev letošnjih (2015) nepovratnih sredstev Eko sklada?

Za nepovratna sredstva, dodeljena občanom za toplotno izolacijo strehe so letos na voljo štirje razpisi:

– dva za vse občane (javni poziv 29SUB-OB15 za eno in dvo-stanovanjske stavbe, ukrep F in javni poziv 30SUB-OB15 za večstanovanjske stavbe, zgrajene pred letom 2003, ukrep B, višina do 25% priznanih stroškov naložbe);

– dva za občane občin Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje in Zagorje (javni poziv 33SUB-OB15 za eno in dvo-stanovanjske stavbe, ukrep D in javni poziv 34SUB-OB15 za večstanovanjske stavbe, zgrajene pred letom 2003, ukrep B, višina do 50% priznanih stroškov naložbe).

Pravica do nepovratne financne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru z najmanj 30 cm toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost toplotne izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/mK. Debelina toplotne izolacije (d) strehe je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje λTI / dTI ≤ 0,150 W/m2K. Ker je toplotna izolativnost vseh produktov Knauf Insualtion iz steklene in kamene volne boljša od navedene v razpisnih pogojih, je potrebno za zadostitev pogojev vgraditi manjšo debelino. V primeru da se vgradi samo en tip izolacije (vgradnja med in pod špirovci) so potrebne debeline izolacije sledeče:

V kolikor pa gre za kombinacijo izolacije med špirovci (steklena volna Ecose) ter nad špirovci (Termotop) pa so potrebe debeline izolacij sledeče (v milimetrih):

Kot dokazilo toplotne prevodnosti izolacije se vlogi za nepovratna sredstva obvezno priloži dokument Izjava o lastnostih, ki jo za izbrani toplotno-izolacijski produkt Knauf Insulation dobite na naši spletni strani.