Kako pravilno fugirati mavčne plošče

Fugiranje in zaključni premazi so odločilni dejavniki za kakovost suhomontažnih del. Če želimo dobiti zaprto površino, moramo fuge, stike plošč in vijake zafugirati.

Fugiramo le s predvidenimi v ta namen pripravljenimi Knaufovimi fugirnimi masami. Kajti le ustrezno usklajene fugirne mase zagotavljajo trajno gladke spoje vgrajenih mavčnih plošč brez razpok. Tako postanejo Knaufove konstrukcije ravne in idealne površine za premaze, tapete in ploščice.

Armirani fugirni trakovi (prekrivni trakovi) prevzamejo natezne napetosti (npr. termične napetosti), ki bi v predelu fug lahko vodile do razpok. Fugirne trakove potrebujemo pri montaži pregradnih sten ali pri pritrjevanju plošč na strešne poševnine. Pri posnetih robovih priporočamo uporabo fugirnih trakov.

Priporočamo fugiranje z maso Knauf Uniflott, Uniflott impregniert, Gelband ali Fugenfuller leicht.

Iz konstrukcijskih razlogov moramo prehode med stropom in strešno poševnino oz. strešno poševnino in kolenčnim zidom načeloma vedno fugirati z armirnimi trakovi.