Kako izbrati pravilno velikost in število strešnih oken

Za dnevno sobo veliko 15m² je potrebno minimalno 3,2m² okenskih površin!

Količina svetlobe, ki jo v posameznem prostoru potrebujete, je odvisna od njegove namembnosti. Za bivalne prostore, kot so kuhinja, jedilnica in dnevna soba, potrebujete po slovenskih predpisih vsaj 20% okenskih površin glede na tloris.

Strešno okno je obrnjeno naravnost k izvoru svetlobe. Vertikalna okna v frčadi pa zaradi konstrukcije frčade dobivajo v proctor veliko manj svetlobe. Pri enako veliki stekleni površini je proctor s strešnim oknom vsaj 30% bolje osvetljen.

Izdelava frčade je tudi cenovno vsaj dvakrat dražja kot strešno okno. Poleg običajnega okna potrebuje še leseno konstrukcijo, več toplotne izolacije, strešnikov, slemenjakov pa seveda obrobo.

Izdelava frčade je smiselna le takrat, ko je potrebno povišati oziroma povečati proctor, pri katerem pa mora biti frčada dovolj velika.

Razporeditev strešnih oken

Kot vsa okna tudi strešna okna nudijo največ svetlobe tik ob oknu. Primer, ko je skupna površina 4 oken enaka površini enega okna: eno okno zadovoljivo osveti 46% prostora, medtem ko štiri okna zadovoljivo osvetijo 65% prostora.

Količina sončne energije, ki je hkrati toplota za ogrevanje, je v veliki meri odvisna od položaja stavbe in oken. Okna, ki so obrnjena na jug in zahod, zajamejonajveč toplotne energije.Več kot je oken, več toplotne energije pride v proctor. Jeseni in spomladi na ta način ogrevamo prostore brez dodatnih grelnih teles. Pozimi pa nam je ta energija še dodatek na ostalo ogrevanje. Za regulacijo svetlobe in toplote poleti je priporočljivo na okna dodati senčila.